ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ_Οδοντιατρικός Ασθενής με Επιβαρυμένο Ιατρικό Ιστορικό