9-9-2019, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019