Εξεταστέα ύλη Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου είναι η εξής:
 
Περιοδοντολογία Δεύτερος τόμος μέρος Α' εκτός των κεφαλαίων 21, 25. Εξαιρούνται επίσης οι σελίδες του 26 κεφ. 1325- 1343, 1358- 1385
Περιοδοντολογία Δεύτερος τόμος μέρος Β' όλο μέχρι ΚΑΙ το κεφάλαιο 27