Ανακοίνωση για το μάθημα Ωτορινολαρυγγολογίας.

                                                                                       Θεσσαλονίκη , 16 Σεπτεμβρίου 2019
 
 
 
 
 
 
                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
 Καλούνται οι  φοιτητές της ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ που φοιτούν στο Θ΄Εξάμηνο
 
και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ να
 
δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μάθημα στη Γραμματεία της Α΄ΩΡΛ Κλινικής του
 
νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
 
Καθημερινά από τις 8:00-11:00π.μ. συμπληρώνοντας και email επικοινωνίας.
 
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το πρόγραμμα μαθημάτων.
                                                                           
 
                                                                           Από τη Γραμματεία