ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΟΜΙΛΙΑ PROFESSOR ROBERT HILL ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Οδοντικής Χειρουργικής του ΑΠΘ

την Τρίτη 24/9/19 και ώρα 10:00 πμ, στην Αίθουσα Σεμιναρίων Α - Α’ Υπόγειο

θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Professor Robert Hill, BSc. MsC. Ph.D. DIC.,

Διευθυντή Dental Physical Sciences - Queen Mary University of London

 

Την ομιλία μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές καθώς και συνάδελφοι που ενδιαφέρονται.