ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

24/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εχει αναρτηθεί η βαθμολογία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
στο ισόγειο του Εργαστηρίου, δίπλα στο ασανσέρ. Θα παραμείνει σήμερα 24/9/2019 και αύριο
25/9/2019.

Απο τη Γραμαμτεία