Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμ. Εργαστηρίου Προληπτικής Οδ/κής, Περιοδοντολογίας & Βιολογίας Εμφυτευμάτων