Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ι για το εργαστήριο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ξεκινάνει τη Δευτέρα 07.10.2019.
 
Από τη Γραμματεία