Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999654
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη και Πέμπτη από τις 12.00-14.00
Σπουδές - Τίτλοι: 

-Πτυχίο Οδοντιατρικής

-Πτυχίο Ιατρικής

-Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής

-Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1980 Επιστημονικός συνεργάτης, 1984 Λέκτορας

1986-1987 Honorary Supernumberary Registrar στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen Mary's στο Roehampton

1989 Επίκουρος καθηγητής

1992 επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πλαστικής Χειρουργικής στο Zdroj Polanica (κέντρο σχιστιών Πολωνία)

1998 Αναπληρωτής καθηγητής, 2004 Καθηγητής

Υπεύθυνος για τα Εξάμηνα της Στοματικής Χειρουργικής (Η΄Εξάμηνο), και της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Θ'-Ι') στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Οδοντιατρικού Τμήματος, Υπεύθυνος του επιλεγόμενου μαθήματος "Μαθήματα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής" στους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιατρικού Τμήματος στο Η΄Εξάμηνο

Τιμητικές διακρίσεις: 

-Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 1980-1983

-Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

1995-1999 Διευθυντής ΕΣΥ κλινικής Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο νοσοκομείο «Θεαγένειο»

1995-1997 Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Παλιννοστούντων : Υπουργείο Εξωτερικών

2007-2011 Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής

2011-2013 Αναπληρωτής Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής

Πρόεδρος της Επιτροπής Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για την εισαγωγή στην ειδικότητα της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Πρόεδρος και Mέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση της ειδικότητας Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Υπουργείου Υγείας

Mέλος της Ολομέλειας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

Στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ 2007-2013 επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης Υπουργείο Παιδείας

«Μόρια προσκόλλησης όγκων σιαλογόνων αδένων: διήθηση, μετάσταση, πρόγνωση».

 

Ερευνητικό πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας, ΚΕΣΥ

Pathogenesis of bromodeoxyuridine-induced cleft palate in mice

Με αριθμό έγκρισης Νο Ε/053/92

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.      Antoniades V, Sioga A, Dietrich EM, Meditskou S, Ekonomou L, Antoniades K.Is copper chelation an effective anti-angiogenic strategy for cancer treatment?Med Hypotheses. 2013 Oct 11.  

2.      Dietrich E, Antoniades K. Molecularly targeted drugs for the treatment of cancer: oral complications and pathophysiology. Hippokratia. 2012 Jul;16(3):196-9.

3.      Aetopoulos I, Antoniades K, Megalopoulos A.Mycotic aneurysm of the internal carotid artery.J Craniofac Surg. 2013 Jul;24(4)

4.      Kyrgidis A, Koloutsos G, Kommata A, Lazarides N, Antoniades K. Incidence, aetiology, treatment outcome and complications of maxillofacial fractures. A retrospective study from Northern Greece.J Craniomaxillofac Surg. 2013 Oct;41(7):637-43.

5.      Dietrich EM, Antoniades K.Bone-vasculature interactions in the mandible: is bone an angiogenic tissue?Med Hypotheses. 2012 Nov;79(5):582-4.

6.      Kyrgidis A, Triaridis S, Kontos K, Patrikidou A, Andreadis C, Constantinidis J, Vahtsevanos K, Antoniades K.Quality of life in breast cancer patients with bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws and patients with head and neck cancer: a comparative study using the EORTC QLQ-C30 and QLQ-HN35 questionnaires.Anticancer Res. 2012 Aug;32(8):3527-34.

7.       Kehagias N, Epivatianos A, Sakas L, Andreadis D, Markopoulos A, Antoniades K Expression of N-cadherin in salivary gland tumors.Med Princ Pract. 2013;22(1):59-64.

8.      Valasidis AA, Kyrgidis AA, Tzellos TG, Triaridis SK, Antoniades KH.Novel antimicrobial agents for the management of maxillofacial and neck infections.Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 2012 Aug;7(2):95-103. Review.

9.      Venetis G, Chatzika K, Pitsiou G, Kechagias N, Antoniades K, Kioumis IP.Saliva and blood concentration of cefuroxime in patients undergoing maxillofacial surgery.J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jun;70(6):1398-403.

10.  Lazaridou D, Arhakis A, Lazaridou M, Kotsanos N, Antoniadis K.Trauma, solitary bone cyst and delayed eruption of permanent mandibular incisors. an unusual case in a 7-year-old patient. Eur Arch Paediatr Dent. 2011 Oct;12(5):275-7.

11.  Kechagias N, Ntomouchtsis A, Valeri R, Patrikidou A, Kitikidou K, Xirou P, Destouni C, Vahtsevanos K, Antoniades K. Fine-needle aspiration cytology of salivary gland tumours: a 10-year retrospective analysis.Oral Maxillofac Surg. 2012 Mar;16(1):35-40.

12.  Kyrgidis A, Tzellos TG, Toulis K, Antoniades K The facial skeleton in patients with osteoporosis: a field for disease signs and treatment complications.J Osteoporos. 2011 Feb 16;2011:147689.

13.  Konstantinos Vahtsevanos, Athanassios Kyrgidis⇓, Evgenia Verrou, Eirini Katodritou, Stefanos Triaridis, Charalampos G. Andreadis, Ioannis Boukovinas, Georgios E. Koloutsos, Zisis Teleioudis, Kyriaki Kitikidou, Panagiotis  Paraskevopoulos, Konstantinos Zervas and Konstantinos Antoniades Longitudinal Cohort Study of Risk Factors in Cancer Patients of Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw Journal of Clinical Ongology 2009 27 (32) 5356-62

14.  N. Lazaridis∗, K. Antoniades† Double mandibular osteotomy with coronoidectomy for tumours in the parapharyngeal space British Oral and Maxillofacial Surgery 41 (3) 2003 142-146

15.  K. Antoniades, D. Karakasis, J. Elephtheriades Bifid mandibular condyle resulting from a sagittal fracture of the condylar head British Oral and Maxillofacial Surgery 31 (2) 1993 124-126

Μονογραφία/ες: 

1.Εμβρυολογική εξέλιξη κεφαλής και τραχήλου: K. Aντωνιάδης 1988

2. «Targeted cancer therapies and Oral Cancer» Antoniades K., Dietrich E.M. 2013 στο βιβλίο "Oral Cancer"editor Hαο SP