ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ 2019-2020 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τρίτη -Πέμπτη 12-13μ.μ. (μεγάλο αμφιθέατρο) 
 
Τρίτη  8/10/19         Μέθοδοι μελέτης Ιστολογίας, Κύτταρο  
                       Διευθύντρια Κουζή- Κολιάκου Κ. – Μεδίτσκου Σ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Πέμπτη  10/10/19        Κύτταρο            
                      Διδάσκουσα:. Μεδίτσκου Σ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Τρίτη  15/10 /19       Κύτταρο
                      Διδάσκουσα:  Παπαμήτσου Θ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Πέμπτη 17/10/19      Κύτταρο ,  πυρήνας - λειτουργίες 
                      Διδάσκων: Μηλιαράς Δ.,  Καθηγητής
Τρίτη  22/10/19      Επιθηλιακός Ιστός – Καλυπτήριο επιθήλιο  
                      Διδάσκουσα:  Μάνθου Μαρία Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια
Πέμπτη 24/10/19      Επιθηλιακός ιστός, Αδενικό επιθήλιο 
                       Διδάσκουσα:  Μάνθου Μαρία Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια
Τρίτη   29/10/19      Συνδετικός ιστός 
                       Διδάσκουσα:  Κουζή Κ., Καθηγήτρια             
 Πέμπτη  31/10/19   Ιδίως συνδετικός  ιστός
                      Διδάσκουσα:  Κουζή Κ., Καθηγήτρια
Τρίτη   5/11/19     Χονδρικός – Οστίτης ιστός- οστεοποίηση 
                      Διδάσκουσα: Μάνθου Μαρία Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια
 
Πέμπτη  7/11/19    Αίμα, αιμοποίηση                                  
                     Διδάσκουσα: Μάνθου Μαρία Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια
Τρίτη  12/11/19        Μυϊκός ιστός
                       Διδάσκουσα: Σιόγκα Α., Καθηγήτρια                                                       
Πέμπτη  14/11/19        Λεμφαδενοειδής ιστός - λεμφοκυττογόνα  όργανα
                      Διδάσκουσα: Παπαμήτσου Θ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Τρίτη       19/11/19     Νευρικός ιστός 
 Διδάσκων: Μηλιαράς Δ.,  Καθηγητής           
Πέμπτη   21/11/19    Νευρικό   σύστημα 
                      Διδάσκων: Μηλιαράς Δ.,  Καθηγητής                   
Τρίτη       26/11/19    Πεπτικό σύστημα
                     Διδάσκουσα: Μάνθου Μ.-Ε., Επίκ. Καθηγήτρια
Πέμπτη   28/11/19     Πεπτικό σύστημα
                     Διδάσκουσα:  Μεδίτσκου Σ.,  Αναπλ. Καθηγήτρια
Τρίτη        3/12/19    Αναπνευστικό σύστημα
                     Διδάσκουσα: Παπαμήτσου Θ., Αναπλ. Καθηγήτρια
Πέμπτη    5/12/19    Ουροποιητικό σύστημα 
                     Διδάσκουσα: Σιόγκα Α., Καθηγήτρια
Τρίτη        10/12/19     Γεννητικό σύστημα άρρενος  
                    Διδάσκουσα: Παπαμήτσου Θ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Πέμπτη    12/12/19      Γεννητικό σύστημα  θήλεος         
                      Διδάσκουσα: Μεδίτσκου Σ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Τρίτη        17/12/19   Ενδοκρινείς αδένες 
               Διδάσκουσα: Σιόγκα Α., Καθηγήτρια
Πέμπτη    19/12/19    Αισθητήρια όργανα ( οφθαλμός )
                    Διδάσκουσα:  Μεδίτσκου Σ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Πέμπτη   9/1/20   Αισθητήρια όργανα  ( αυτί ) 
                    Διδάσκουσα:  Κουζή Κ.,  Καθηγήτρια
Τρίτη   14/1/20    Δέρμα 
                    Διδάσκουσα: Παπαμήτσου Θ. Αναπλ. Καθηγήτρια