Πόνος και Διαχείριση άγχους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα μαθήματα του επιλεγόμενου μαθήματος "Πόνος και Διαχείριση Άγχους" ξεκινάνε την Τρίτη 08.10.2019 και ώρα 17.00-19.00 στο Μπλε Αμφιθέατρο.
 
Από τη Γραμματεία