Κοινωνική Οδοντιατρική αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα Κοινωνική Οδοντιατρική θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμινάριων Α΄ 
λόγω διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης