Κλινικές- Μαθήματα Περιοδοντολογίας Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

Οι κλινικές και τα μαθήματα της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου θα αναβληθούν λόγω
της απουσίας μελών ΔΕΠ και φοιτητών στο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοντιατρικής.