ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ Ζ'ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το επιλεγόμενο μάθημα "Ακτινολογία ΙΙΙ", σήμερα 10.10.2019, θα πραγματοποιηθεί 15.00 - 17.00 μ.μ. στην Αίθ.Παραδόσεων (Μπλε Αμφιθέατρο) του Οδοντιατρικού Τμήματος.