ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-20

Οι παραδόσεις του Ζ εξαμήνου στο μάθημα "Κλινική Οδοντική Χειρουργική Ι" θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

 

Από τη γραμματεία του Εργαστηρίου

Ελίζα Λιάκου

2310 999608