Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το Θ΄εξάμηνο ο συντονιστής του μαθήματος καθηγητής κος Αντωνιάδης αποφάσισε ότι οι υποχρεώσεις των φοιτητών  περιορίζονται σε 4 χειρουργεία μόνο.
Η παρουσία στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου είναι 8.00-10.15.
 
Από την Γραμματεία