Εργαστήριο Προσθετικής - 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ΑΚΙΝΗΤΗ Ι 
προγραμματισμένο για αύριο Πέμπτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 08:00-09:00,
δεν θα πραγματοποιηθεί.
 
Εκ του Εργαστηρίου