ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Σας ενημερώνουμε πως η εξεταστέα ύλη για το μάθημα "Παιδοδοντιατρική Ι" έχει αλλάξει (συνημμένο έγγραφο).

Συνημμένα αρχεία: