Αναστολή λειτουργίας Εργαστηρίων και Κλινικών Προσθετικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προγραμματισμένο για την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου

Εργαστήριο Κινητής Προσθετικής (Γ2) καθώς και οι κλινικές του Ζ' εξαμήνου της Ακίνητης και Κινητής Προσθετικής 

δεν πραγματοποιηθούν, λόγω της τελετής αναγόρευσης σε επίτιμο Διδάκτορα  του Καθηγητή κ. G. Zarb.

 

Eκ του Εργαστηρίου