ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

 

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής

Ελίζα Λιάκου

2310999608