ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου