Σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Α.Π.Θ.,
την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 τα μαθήματα και οι κλινικές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος