ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το επιλεγόμενο μάθημα της Χειρουργικής Οδοντικών Εμφυτευμάτων, σήμερα 20.12.2019 και ώρα 14.00 μ.μ., δε θα πραγματοποιηθεί.