Πρόσκληση συμμετοχής στο European Master's Programme_2020-2021