ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΥΛΗΣ ( Νέο σύστημα)

Α Ν Α Κ Ο Ι  Ν Ω Σ Η
 
Σας ενημερώνουμε οτι στην ύλη της Στοματολογίας Ι - του Ζ' εξαμήνου με το νέο σύστημα - θα περιλαμβάνονται ΚΑΙ τα κείμενα με τα μπλε γράμματα.