Αλλαγή αίθουσας παράδοσης μαθήματος Οικολογία και Κλινική Μικροβιολογία Στόματος

Το μάθημα Οικολογία και Κλινική Μικροβιολογία Στόματος θα πραγματοποιηθεί στην μικρή αίθουσα του Μανδαλίδειου, λόγω της Γενικής Συνέλευσης.
 
 
 
Εκ της γραμματείας