Ανακοίνωση_Δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων της ΚΣΑΑ (Ι’ εξαμήνου)

16/1/2020
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων της ΚΣΑΑ (Ι’ εξαμήνου)
(ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στην ΚΣΑΑ στο ακαδημαϊκό έτος 2019-20)
 
 
 
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δίνουν εξετάσεις σε κάθε μάθημα της ΚΣΑΑ εφόσον:
1. έχουν ολοκληρώσει την προαπαιτούμενη κλινική άσκηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
2. έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου, των προηγούμενων ετών.
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ