ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΙ (Ζ'ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εξέταση του μαθήματος "Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ" (Ζ΄Εξάμηνο) τη Δευτέρα 10/02 θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 μ.μ. και όχι στις 14.00 μ.μ. όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένη.