ΔΙΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ" (Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι παρακάτω φοιτητές, λόγω απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος "Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ" (Ζ'Εξάμηνο) που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 10/02  και ώρα 15.00 μ.μ. Οφείλουν να παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.
Abushanab Mohanad
Kakushadze Natia
Γκουτζιούλης Θεόδωρος
Κονόμη Δημητρούλα
Μήτογλου Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Χαραλαμπίδης Βασίλειος