Ανακοίνωση επιλεγόμενου μαθήματος Ιατρική Εκπαίδευση_Β εξάμηνο