Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική

Ανακοίνωση
Το ΣΤ2 που ασκείται κάθε Δευτέρα κλινική άσκηση 8.00-10.00 και φροντιστηριακή άσκηση 14.00-16.οο τη Δευτέρα 24.02.2020 θα έχει μόνο φρονιστηριακή άσκηση 14.00-16.00.
 
Από τη Γραμματεία