Ανακοίνωση Εργ. Ενδοδοντολογίας για τους φοιτητές του Η΄ εξαμ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ " ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ IV - ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ"  ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ