ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΚΑΡΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα "Επείγοντα στην Οδοντιατρική - ΚΑΡΠΑ"  που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα γίνεται κάθε Τετάρτη 08.00 - 10.00 πμ για τους φοιτητές του ΣΤ2 τμήματος και 10.00 - 12.00 πμ  για τους φοιτητές του ΣΤ3 τμήματος, αύριο 26.02.2020 δε θα πραγματοποιηθεί.