ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Εργαστήριο Προσθετικής

Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε οτι κατόπιν συνεννόησης με το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας η
προκλινική άσκηση στο  Στ1 θα παραμένει όπως και στην αρχική ανακοίνωση δηλαδή Τετάρτη 15.30 – 17.00μμ ξεκινώντας στις 18/3/2020 .
 
Εκ του Εργαστηρίου