Επείγουσα Aνακοίνωση εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας για την κλινική του Η΄εξαμ 6-3-20 12:00-15:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΟ Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 6-3-20 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-15:00 ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ