ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτάκτως, σήμερα, 10/03/2010 το μάθημα της Ακτινολογίας Ι ακυρώνεται. Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση του μαθήματος.