ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γίνεται γνωστό σ όλους τους φοιτητές που χρωστούν τα παρακάτω μαθήματα του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας ότι η εξεταστέα  ύλη είναι η ακόλουθη:
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ»
Από το βιβλίο «Βιολογία των Οδοντικών ιστών. Ανάπτυξη δομή και λειτουργία»   (Δ. Τζιαφά)
Κεφ. 1              Εμβρυολογία της στοματικής κοιλότητος και προέλευση των οδοντογονικών ιστών.
Κεφ. 2              Οδοντογένεση : διάπλαση της μύλης των δοντιών.
Κεφ.3               Οδοντογένεση: διάπλαση των ριζών και ανατολή των δοντιών.
Κεφ.4               Δομή και λειτουργία του οδοντικού πολφού.
Κεφ. 5              Σύσταση, δομή και λειτουργία της οδοντίνης.
Κεφ.6               Σύσταση, δομή και λειτουργία της αδαμαντίνης.
Κεφ. 7              Σύσταση, δομή και λειτουργία των περιοδοντικών ιστών.
Κεφ. 8              Αναπτυξιακές διαταραχές των οδοντικών ιστών: ταξινόμηση και αιτιοπαθογένεια.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Ι» (Δ΄ εξαμηνο)
Από το βιβλίο:«Οδηγός Ενδοδοντίας – Προκλινική Ενδοδοντία» (Π.Μπελτές)
Τα κεφάλαια : 1, 2 (σελ. 23-40), 3 (σελ. 45-60, 70-83), 7 (σελ. 141-161, 167-173)
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                    «ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ» (Ε΄ εξαμηνο)
 Ολο το βιβλίο «Οδηγός Ενδοδοντίας – Προκλινική Ενδοδοντία» (Π.Μπελτές) εκτός από την ύλη που δόθηκε στην Προκλινική ενδοδοντία Ι
Δηλαδή 1, 2 (σελ. 23-40), 3 (σελ. 45-60, 70-83), 7 (σελ. 141-161, 167-173)
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                      «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Ι» (ΣΤ΄ εξαμηνο)
 Από το βιβλίο:
 GUNNAR BERGENHOLTZ, PREBEN HOERSTED-BINDSLEV, CLAESREIT Επιμέλεια: Γ. ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΗΣ –Τ.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ εκδόσεις Παρισιάνου 2017
Τα κεφάλαια : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, & 14
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                           «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ» (Ζ΄ εξαμηνο)
Από το βιβλίο:
 GUNNAR BERGENHOLTZ, PREBEN HOERSTED-BINDSLEV, CLAESREIT Επιμέλεια: Γ. ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΗΣ –Τ.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ εκδόσεις Παρισιάνου 2017
Τα κεφάλαια : 1, 11, 12 (σελ. 236 MTA έως 240), 17, 20
Επίσης στην ύλη περιλαμβάνεται: «Ψηφιακή ακτινογραφία και ψηφιακή τομογραφία κωνικής δέσμης στην Ενδοδοντολογία»   
(ενδεικτική βιβλιογραφία: Η ακτινογραφία στην ενδοδοντία του Θ. Λαμπριανίδη σελ. 63-86)
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                      «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ    ΙΙΙ» (Η΄ εξαμηνο)
Από το βιβλίο:
 GUNNAR BERGENHOLTZ, PREBEN HOERSTED-BINDSLEV, CLAESREIT Επιμέλεια: Γ. ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΗΣ –Τ.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ εκδόσεις Παρισιάνου 2017
Τα κεφάλαια :  5, 10, 15, 21
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                           ΚΣΑΑ- ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (Θ΄-Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
   Από το βιβλίο:
 GUNNAR BERGENHOLTZ, PREBEN HOERSTED-BINDSLEV, CLAESREIT Επιμέλεια: Γ. ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΗΣ –Τ.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ εκδόσεις Παρισιάνου 2017
Τα κεφάλαια : 18, 19
 
Μαθήματα Επιλογής:
Ανακοίνωση μαθήματος «Προκλινική Ενδοδοντία ΙΙΙ- Μικροβιολογία»
Παρακαλούνται οι φοιτητές, που παρακολουθούν το μάθημα «Προκλινική Ενδοδοντία ΙΙΙ- Μικροβιολογία» και ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν άρθρο, να στείλουν τα e-mail τους στην κα Δίγκα, annadiga@hotmail.com, ως την Παρασκευή 13/3/2020.
Για την αναπλήρωση των μαθημάτων περιμένετε νέα ανακοίνωση όταν επαναλειτουργήσει το ΑΠΘ.
Ανακοίνωση μαθήματος «Κλινική Ενδοδοντία ΙV- Ιατρογενή Συμβάματα»
Το βιβλίο του μαθήματος «Κλινική Ενδοδοντία ΙV- Ιατρογενή Συμβάματα», «Risk management in root canal treatment», του κ. Λαμπριανίδη θα διατεθεί από το University Studio Press.
Για την αναπλήρωση των μαθημάτων περιμένετε νέα ανακοίνωση όταν επαναλειτουργήσει το ΑΠΘ.