ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-->Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 13-14 Νοεμβρίου 2020, The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Η Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 

της διεξαγωγής του Ετήσιου Συνεδρίου της από 27 & 28 Μαρτίου 2020 στις 13-14 Νοεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο THE MET HOTEL στη Θεσσαλονίκη, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 (ΦΕΚ Β' 726/08-03-2020) περί αναστολής οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

 

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Συνεδρίου

 

 

Βασ. Ηρακλείου 47 | Τ.Κ. 54623 | Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 226 250, 2310 219 407, φαξ: 2316 009 072
e-mail: conference1@premium-events.gr
fb: Premium Events

www.premium-events.gr

 

THESSALONIKI
V. Irakliou 47,
P.C. 54 623, Thessaloniki
tel.: +30 2310 226250,
+30 2310 219407
fax: +30 2316 009072
organization@premium-events.gr
www.premium-events.gr

 

Tags: