Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος ΣΤ ‘ΕΞΑΜΗΝΟ.