ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος Εργαστηριακές Προσθετικές Διαδικασίες του Εργαστηρίου Προσθετικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως παράδοση

του μαθήματος Εργαστηριακές Προσθετικές Διαδικασίες του Εργαστηρίου Προσθετικής την

Πέμπτη 9 Απριλίου, ώρα 17:00-19:00 θα ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/drkamalakidis/XRI9K0BG