ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤ ’ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ