ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β' ΚΑΙ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤ. 19-20

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Β’ ΚΑΙ Δ’ΕΞΑΜΗΝΑ) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ