Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2020_από 9_6_2020 έως 19_6_2020