Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων μαθημάτων «Φαρμακολογία Ι» - κωδ. 04-03 και «Φαρμακολογία ΙΙ» -κωδ. 05-01, για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατρικής (10/06/2020 και ώρα 11.00΄)