Πρόσκληση για την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας του κ. Ι. Μακρυγιάννη