Ανακοίνωση - Οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εξέταση της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΙΙ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ στις 10-6-20