ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η διαδικτυακή παράδοση του μαθήματος Οδοντική Χειρουργική ΙΙ - Μεσαίες αποκαταστάσεις του Δ' εξαμήνου που ήταν προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου με  τίτλο "Υαλοϊονομερείς κονίες - Εμφράξεις", αναβάλλεται λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος για την επόμενη εβδομάδα.