Συμπληρωματικά μαθήματα : Εργαστηριακές Προσθετικές Διαδικασίες του Εργαστηρίου Προσθετικής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τα Συμπληρωματικά μαθήματα στην εξ αποστάσεως παράδοση του μαθήματος Εργαστηριακές Προσθετικές Διαδικασίες του Εργαστηρίου Προσθετικής :

11/06/20 17:00-19:00

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/drkamalakidis/VMY8V9H8

11/06/20 19:00-21:00

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/drkamalakidis/KY9CH2KF

18/06/20 17:00-19:00

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/drkamalakidis/A7NKRKJO

18/06/20 19:00-21:00

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/drkamalakidis/VM0TTGS3