Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020_Τελικό