ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές Ζέλκας Δημήτριος, Ρούφου Αθανασία, Χρίστου Ελένη
και Λάζαρη Ελευθερία να επικοινωνήσουν με την κ. Κοντονασάκη για θέμα
που τους αφορά.